Particles and Fields in Maya

Doporučit

20 Particles and Fields in Maya

 • Cena: 363 Kč
 • Cena bez DPH: 300 Kč

Průvodce výukou základů dynamiky v Maye.

Popis titulu

 • Software: Maya 6 nebo vyšší
 • Délka: 3 hodiny 48 minut, 2 disky
 • Jazyk: anglicky

Začněte v Maye vytvářet částicové simulace díky tomuto více než 3 hodinovému vyčerpávajícímu kurzu. Ideální pro nové a začínající uživatele.

CD "Fundamentals of Maya Dynamics: Particles and Fields" vás provede částicovým a dynamickým systémem Maye, který se používá pro vytváření efektů jako jsou jiskry, déšť, kouř, oheň a prach. Navíc se dozvíte o dynamických polích jako je gravitace, vítr a turbulence, které lze aplikovat na tyto částice pro vytvoření simulací přesně podle fyzikálních zákonů.

Bezplatné ukázky:

vide Práce s objemovými zdroji částic
vide Jak pracují cíle

Všeobecná témata kurzu:

 • Nástroj pro částice
 • Zdroje částic
 • Uzel tvaru částic
 • Cyklická emise
 • Objemové zdroje
 • Kolize částic
 • Instance částic
 • Jiskry
 • Déšť
 • Kouř
 • Oheň
 • Prach
 • Všechna pole

Podrobný přehled kurzu

Particles and Fields in Maya 01Uživatelské rozhraní a nastavení dynamiky

Abychom usnadnili a urychlili proces práce s dynamikou, nastavíme naše prostředí tak, aby bylo optimalizované pro práci s částicemi.

Particles and Fields in Maya 02Práce s nástrojem pro částice

Použití částicového nástroje pro vytvoření částic ve scéně je snadné, když potřebujete umístit částice do určitých oblastí.

Particles and Fields in Maya 03Vytvoření zdroje částic

Tato lekce se zaměří na různé typy zdrojů, které se nachází v menu částic. Také si všimneme některých atributů zdrojů.

Particles and Fields in Maya 04Ladění základních atributů uzlu Particle Shape

Všimneme si různých typů renderování částic v uzlu Particle shape, podíváme se také na rozdíl mezi hardwarově a softwarově renderovanými částicemi.

Particles and Fields in Maya 05Práce s cyklickou emisí

Potřebujete vytvářet cyklickou nebo opakovanou animaci částic? Tato lekce vám ukáže jak vytvořit částice, které cyklují stále znovu, takže vám stačí vyrenderovat pouze krátký úsek snímků.

Particles and Fields in Maya 06Práce s objemovými zdroji

Objemové zdroje mohou nabídnout mnoho výhod nad ostatními typy zdrojů. Některé z nich emitují podél osy, kolem osy a pryč od středu.

Particles and Fields in Maya 07Emise z ploch

Použití ploch jako zdroje částic má smysl tehdy, když potřebujete emitovat částice z objektů. Příkladem může být šumivá tableta ve vodě a bublinky, které z této tablety vystupují.

Particles and Fields in Maya 08Prstenec ohně (1. část): emise z křivek

Tato lekce pokrývá použití křivek jako zdroje částic a všímá si také toho, jak použít nastavení četnosti emise podle bodů v křivce.

Particles and Fields in Maya 09Prstenec ohně (2. část): atributu uzlu tvaru částic

Abychom malým částicím (tečkám) udělili vzhled ohně, začneme si všímat některých atributů částic a přidáme průhlednost, barvu a nastavíme typy renderování částic.

Particles and Fields in Maya 10Prstenec ohně (3. část): hardwarové renderování částic

Tato lekce se týká toho, jak renderovat částice pomocí hardwarového renderovacího bufferu. Tato funkce je skvělým důvodem pro upgrade vaší grafické karty!

Particles and Fields in Maya 11Opakované použití uzlu Particle Shape s různými zdroji

Tato lekce vám ukáže, jak propojit uzel Particle shape k jinému zdroji, což vám ušetří hodně času.

Particles and Fields in Maya 12Kolize částic s plochami

Abychom přiměli částice reagovat s plochami, musíme je přinutit kolidovat. Toto video zkoumá kolize a geo connector pro řízení tření a elastičnosti plochy.

Particles and Fields in Maya 13Práce s událostmi kolize částic

Tato lekce vás naučí, jak vytvořit scénu s padajícím deštěm. Déšť bude reagovat se zemí a s deštníkem a bude se zde rozstřikovat.

Particles and Fields in Maya 14Řízení částicových simulací prostřednictvím texturových map

Řízení barvy a emise částic pomocí texturové mapy je skvělou technikou pro řízení vzhledu částic. Pro nahrání textur použijeme uzel Photoshop.

Particles and Fields in Maya 15Řízení emise částic prostřednictvím texturových map

Pomocí 3D kreslicího nástroje a interaktivní nanášení barvy na místo, odkud jsou částice emitovány, je užitečné například pro simulaci objektu, který je poškozený a generuje kouř.

Particles and Fields in Maya 16Použití Spritů a atributů na úrovni částic, které se vztahují ke spritům

Zvládnutí spritů může být komplikované, příklad vám ukáže jak nahrát obrázek a využít atributy na úrovni částic pro řízení jejich vzhledu.

Particles and Fields in Maya 17Použití zachování částic, emise částic z částic

Abychom zabránili poletování částic všude v prostoru, snížíme jejich dobu zachování, která snižuje částicím s časem jejich energii. Také si nastavíme částice tak, aby emitovaly jiné částice.

Particles and Fields in Maya 18Začínáme s instancemi částic

Tato lekce vás nauční, jak využít instance částic pro vytvoření geometrie na místě každé částice.

Particles and Fields in Maya 19Přidání instance částic k letadlu, které shazuje bomby

Vytvoříme si simulaci, kde letadlo shazuje bomby, které poté kolidují se zemí a emitují záblesky.

Particles and Fields in Maya 20Použití Sprite Wizardu

Skvělým nástrojem, který vám pomůže urychlit práci se sprity, je Sprite Wizard. Tento malý plugin ochrání vaše nervy při práci se sprity.

Particles and Fields in Maya 21Použití Air Field

Skvělou věcí na Air Field je schopnost kontroly jeho tvaru pomocí rozptýleného atributu. Tím můžete vytvořit zaostřené „paprsky“ vzduchu, které pohybují s částicemi v zadaném směru.

Particles and Fields in Maya 22Brzdná pole

khjgkhgkjhgkgkhgkhg

Particles and Fields in Maya 23nadpis

Toto pole je skvělé ke zpomalení částic a k simulaci zvýšené hustoty prostředí, ve kterém se částice pohybují. Jako když hodíte kámen do vody, ve které se jeho pád zpomalí.

Particles and Fields in Maya 24Skvělé Newtonovo pole

Jedno z nejúžasnějších polí v dynamickém systému. Toto pole simuluje Newtonovy fyzikální zákony, které říkají, že objekt s větší hmotou přitahuje objekty s menší hmotou.

Particles and Fields in Maya 25Radiální pole

Radiální pole se používá pro vytlačení nebo zatlačení částic vzhledem k poli.

Particles and Fields in Maya 26Turbulentní pole

Jedno z nejpoužívanějších polí. Toto pole vytvoří ve scéně 3D šum, kterým se budou vaše částice pohybovat.

Particles and Fields in Maya 27Použití uniformního pole, nastavení hmotnosti částic

Uniformní pole je podobné jako gravitace, ale bere v úvahu hmotnost částic. To je skvělé v případě, kdy chcete variovat sílu, působící na částice.

Particles and Fields in Maya 28Vířivé pole

Vířivé pole rotuje částice kolem tohoto pole. To je užitečné například tehdy, když potřebujete udělat pole hvězd nebo potřebujete simulaci rotace.

Particles and Fields in Maya 29Objemová osová pole

Na tomto poli je skvělá jeho schopnost napodobovat ostatní pole. Může se chovat jako objemový zdroj nebo jako turbulentní pole a může používat atributy objemového zdroje.

Particles and Fields in Maya 30Výrazy: rozdíl mezi Runtime a Creation

Tato lekce pokrývá proces psaní a vykonávání výrazů pro částice.

Particles and Fields in Maya 31Jak pracují cíle

Použití cílů je obvyklým postupem tvarování částic. Vezměte si třeba roj včel, který se zformuje do tvaru šipky těsně před tím, než zaútočí na osobu. Ukážeme vám, jak tyto cíle použít a jak animovat jejich vlastnosti.

Particles and Fields in Maya 32Projekt: vytvoření vulkánu

Zkombinujeme některé z předešlých lekcí a vytvoříme vulkán, který vyvrhuje kouř, jiskry a lávu. Tato lekce hovoří o shaderech pro „lobby“ povrch, o spritech a o renderování.

Přidejte Váš komentář či dotaz ke zboží


položky označené hvězdičkou (*) je nutné vyplnit

Vaše jméno a e-mail (e-mail nebude zobrazen) stačí zadat pouze poprvé, systém si pro příště Vaše údaje zapamatuje. Pokud je to možné, komentáře prosím pište česky, s diakritikou, děkujeme!

Tipy pro formátování: Pro zalomení řádku použijte 1x Enter, pro nový odstavec 2x Enter. Z HTML značek jsou povoleny pouze <em> a <strong>. Text začínající řetezcem http://, https://, ftp://, mms://, callto:// a mailto: bude automaticky převeden na odkaz.Nejprodávanější zboží

Rhinoceros 8 cz/en – školní UPGRADE Rhino5_ikona

2 807 Kč

Upgrade školní licence oblíbeného NURBS modeláře z libovolné předchozí verze.

Rhinoceros 8 cz/en – školní licence Rhino5_ikona

5 796 Kč

Školní, plně komerční a trvalá licence oblíbeného NURBS modeláře.