Soft and Rigid Bodies in Maya

Doporučit

19 Soft and Rigid Bodies in Maya

 • Cena: 363 Kč
 • Cena bez DPH: 300 Kč

Dynamika měkkých a tvrdých těles v Maye.

Popis titulu

 • Software: Maya 6 nebo vyšší
 • Délka: 2 hodiny 21 minut, 1 disk
 • Jazyk: anglicky

Naučte se základy dynamiky měkkých a tvrdých těles pomocí 3 hodinového interaktivního kurzu. Perfektní pro středně pokročilé a pokročilé uživatele.

"Fundamentals of Maya Dynamics: Soft and Rigid Bodies" poskytuje uživatelům základní techniky, různé interaktivní projekty, časově úsporné koncepty a hodnotné nástroje, které významnou měrou zvýší produktivitu uživatele a umožní mu vytvořit efekty, které by často bylo složité napodobit jinak. "Fundamentals of Maya Dynamics: Soft and Rigid Bodies" obsahuje vyčerpávající školení v oblasti tvorby dynamiky tvrdých těles, aplikace omezení, roztříštění, mřížek, cílů a pružin. Můžete vytvářet dynamiku měkkých těles, aktivní a pasivní tvrdá tělesa, aktivní a pasivní klíče, určující výchozí stavy, nastavení statického a dynamického tření, tlumení, hmotnost, elasticitu a další paletu dodatečných metod a interaktivních projektů, které jsou představeny v jasné a snadno opakovatelné formě.

Bezplatné ukázky:

vide Práce s omezovačem Pin
vide Práce s měkkými povrchy jako je sníh

Všeobecná témata kurzu:

 • Dynamika tvrdých těles
 • Omezení
 • Roztříštění
 • Mřížky
 • Cíle
 • Přidání pružin
 • Dynamika měkkých těles
 • Aktivní a pasivní tvrdá tělesa
 • Aktivní a pasivní klíče
 • Určující výchozí stavy
 • Nastavení statického a dynamického tření
 • Tlumení
 • Hmotnost
 • Elasticita

Podrobný přehled kurzu

Soft and Rigid Bodies in Maya 01Úvod do tvrdých těles

Tato lekce vysvětluje, jak můžete ve svých projektech využít simulace tvrdých těles

Soft and Rigid Bodies in Maya 02Výchozí rychlost a atributy impulzu

Naučíme vás, jak použít atributy tvrdých těles pro řízení chování objektu během simulace.

Soft and Rigid Bodies in Maya 03Vrstvy hmotnost, tření, tlumení a kolize

Tyto atributy řídí celkový způsob toho, jak objekty reagují s jinými objekty.

Soft and Rigid Bodies in Maya 04Integrace částic se simulacemi tvrdých těles

Uzel tvrdých těles má zabudovanou funkci, která umožní částicím tyto tvrdé objekty rozpohybovat. Díky tomu můžete tvořit objekty jako mlýnská kola.

Soft and Rigid Bodies in Maya 05Omezení Nail

Toto je první z pěti omezení, kterého si všimneme. Omezení Nail (hřebík) je skvělé pro objekty, které se mají komíhat nebo mají zůstat na místě.

Soft and Rigid Bodies in Maya 06Omezení Pin

Tato lekce vás naučí, jak použít omezení Pin (špendlík) pro vytvoření objektu, visícího z náhrdelníku postavy. Také vás naučíme, jak vytvořit kolizní objekt z postavy potažené kůží.

Soft and Rigid Bodies in Maya 07Omezení Hinge

V tomto cvičení si všimneme omezení Hinge (pant). Je skvělé například pro dveře.

Soft and Rigid Bodies in Maya 08Omezení Spring

Na pružinách v Maye je skvělé to, že se chovají stejně jako v reálném světě. Toto je první ze dvou částí cvičení, ve kterém si vytvoříme startovací podložku, která vymrští tvrdé těleso do vzduchu.

Soft and Rigid Bodies in Maya 09Bonus: vytvoření tras pro podložku

Chceme-li kontrolovat způsob, jakým pružiny reagují se startovací podložkou vytvořenou v předchozím cvičení, vytvoříme vodicí lišty, proti kterým se bude startovací podložka pohybovat.

Soft and Rigid Bodies in Maya 10Bariérová omezení

Omezení typu Barrier vám mohou ušetřit mnoho času při práci s kolizemi, zvláště když se kolize odehrávají na pozadí.

Soft and Rigid Bodies in Maya 11Klíčování aktivních a pasivních atributů

Někdy potřebujete řídit to, kdy jedná tvrdé těleso jako aktivní a kdy jako pasivní. Můžete klíčovat atribut nebo můžete použít roletové menu, obsažené v menu Rigid / Soft Body.

Soft and Rigid Bodies in Maya 12Řešitelé (1. část)

Řešitel (solver) tvrdého tělesa je srdcem simulačního systému v Maye. Tato lekce se zabývá tím, jak nastavit počáteční stavy, velikosti kroků, toleranci kolize a počáteční časy.

Soft and Rigid Bodies in Maya 13Řešitelé (2. část)

Pro řešení simulací můžete použít různé metody a také můžete globálně zapnout a vypnout stavy řešitelů. Tato lekce vám poví, jak začít používat atributy v uzlu řešitele.

Soft and Rigid Bodies in Maya 14Vytvoření nových řešitelů tvrdého tělesa

Jednou z nejrychlejších metod jak zvýšit čas simulace je rozdělit simulované objekty na různé řešitele tvrdých těles. Použijeme MEL příkaz pro zrychlení přepínání na nový řešitel.

Soft and Rigid Bodies in Maya 15Zapečení simulací

Pro použití rozostření pohybem nebo pro render na renderovací farmě budete potřebovat ze scény odstranit veškerá simulační data. Abychom učinili systém efektivnějším, zapečeme simulace do klíčových snímků.

Soft and Rigid Bodies in Maya 16Úvod do měkkých těles

K pochopení měkkých těles potřebujete vědět, jak fungují částice a simulace, abyste mohli plně využít tuto skvělou funkci.

Soft and Rigid Bodies in Maya 17Použití cílů a měkkých těles

Abychom udrželi tvar měkkého tělesa během simulace, můžeme využít cílů jako „paměť“ měkkého tělesa, do které se během simulace vrátí.

Soft and Rigid Bodies in Maya 18Použití nástrojů pro nanášení vah

Díky integraci Artisanu můžeme použít kreslicí nástroje pro nanášení informace o cílových vahách přímo na plochu. Ukážeme si, jak vytvořit přesný pohled použitím min./max. hodnot.

Soft and Rigid Bodies in Maya 19Použití pružin a Oversamplingu

Pružiny dávají měkkým tělesům schopnost pohybovat se sousedními částicemi, když se pohne jedna. Tím můžete ve svých objektech vytvořit efekt hladkého vlnění.

Soft and Rigid Bodies in Maya 20Použití mřížek v simulacích měkkých těles

Často budou vaše tělesa příliš hustá nebo složitá na to, aby se staly měkkými tělesy. V takovém případě můžete pro deformaci ploch využít mřížky a tyto mřížky přeměnit na měkká tělesa.

Soft and Rigid Bodies in Maya 21Přidání měkkých těles rigované postavě

Naučíme vás, jak přidat sekundární simulace měkkých těles rigované a animované postavě. To je častý způsob přidání sekundárního pohybu.

Soft and Rigid Bodies in Maya 22Cachování částic měkkých těles

Stejně jako u pevných těles budete potřebovat připravit své soubory na renderování na renderovací farmě nebo na použití rozostření pohybem.

Soft and Rigid Bodies in Maya 23Použití kapalin pro rozpohybování tvrdých těles

Tato bonusová lekce vyžaduje Mayu Unlimited a ukáže vám, jak použít 2D kontejner s kapalinou pro rozpohybování tvrdého tělesa.

Soft and Rigid Bodies in Maya 24Použití 3D kontejneru pro rozpohybování tvrdých těles

Tato bonusová lekce vyžaduje Mayu Unlimited a ukáže vám, jak rozpohybovat měkké těleso pomocí kapaliny, vycházejí z 3D zdroje.

Soft and Rigid Bodies in Maya 25Sníh (1. část): práce s měkkými povrchy, jako je např. sníh

V této lekci hodíme sněhovou kouli na zem a vtlačíme ji do sněhu. Podobnou techniku bychom použili pro písek, bláto a jakýkoliv jiný měkký povrch.

Soft and Rigid Bodies in Maya 26Sníh (2. část): vytvoření měkkého sněhu na střeše

Abychom úspěšně vytvořili tento efekt, můžeme přeměnit sníh na střeše na měkké těleso, takže sněhová koule, valící se ze střechy, za sebou zanechá stopu.

Soft and Rigid Bodies in Maya 27Sníh (3. část): vytvoření stopy po pneumatice

Pokud nemůžete animovat objekt, kolidující se sněhem, můžete jej vždy ještě animovat ručně, podobně jako postavu kráčející ve sněhu. Tato lekce vás naučí vytvářet ručně animované stopy pneumatiky ve sněhu

Soft and Rigid Bodies in Maya 28Představení efektu Shatter

Použití efektu Shatter pro roztříštění objektů vám může ušetřit mnoho času. Místo ručního rozbití objektu můžete celý proces automatizovat pomocí vestavěného skriptu.

Soft and Rigid Bodies in Maya 29Použití dynamiky pro roztříštění skla

Pro roztříštění skla využijeme efekt Shatter, ale použijeme některé přidané funkce pro jeho propojení do řešitele tvrdých těles.

Soft and Rigid Bodies in Maya 30Vytvoření simulace kostek domina

Tato lekce se zabývá procesem nastavení kostek domina a jejich přípravy na animaci. Poté nastavíme jejich vlastnosti, abychom vytvořili realistickou animaci padajících kostek.

Přidejte Váš komentář či dotaz ke zboží


položky označené hvězdičkou (*) je nutné vyplnit

Vaše jméno a e-mail (e-mail nebude zobrazen) stačí zadat pouze poprvé, systém si pro příště Vaše údaje zapamatuje. Pokud je to možné, komentáře prosím pište česky, s diakritikou, děkujeme!

Tipy pro formátování: Pro zalomení řádku použijte 1x Enter, pro nový odstavec 2x Enter. Z HTML značek jsou povoleny pouze <em> a <strong>. Text začínající řetezcem http://, https://, ftp://, mms://, callto:// a mailto: bude automaticky převeden na odkaz.Nejprodávanější zboží

Rhinoceros 8 cz/en – školní UPGRADE Rhino5_ikona

2 807 Kč

Upgrade školní licence oblíbeného NURBS modeláře z libovolné předchozí verze.

Rhinoceros 8 cz/en – školní licence Rhino5_ikona

5 796 Kč

Školní, plně komerční a trvalá licence oblíbeného NURBS modeláře.