Advanced Maxscript 1: The Matrix Explained

Doporučit

  • Cena: 363 Kč
  • Cena bez DPH: 300 Kč

Představení procedurálního procesu práce v 3ds MAX.

Popis titulu

  • Instruktor: Borislav „Bobo“ Petrov
  • Úroveň: pokročilí
  • Délka: 5 hodin
  • Jazyk: anglicky

Na tomto prvním „Advanced MAXScript" DVD vás Bobo uvede do světa 3D matematiky, neboli vám ukáže, jak on říká, "jak funguje 3D svět pod kapotou...". Toto DVD vás provede teorií a praktickou aplikací vektorové, trigonometrické, maticové a barycentrické matematiky. Umožní vám manipulovat s transformacemi objektů, s rychlostí a pohybem částic, dovolí vám snadno zarovnat jeden objekt podle jiného a všechna tato témata završí plně skriptovaným raytracingovým renderovacím systémem!!

Toto DVD je ideální jako úvod či občerstvení znalostí pro jakékoliv středně pokročilé a pokročilé autory skriptů, kteří chtějí získat (nebo znovu získat) kontrolu nad 3D matematikou v MAXScriptu a posunout tak své schopnosti kupředu směrem k pevnému ovládnutí mnoha oblastí 3D Studia MAX.

Témata kurzu:

Kapitola 01: Základy vektorů
V této první kapitole vám Bobo vysvětlí základní koncepty jedno- a dvourozměrných vektorů a vektorového součtu a součinu.

Kapitola 02: Trojrozměrné vektory
Přesuneme se k trojrozměrným vektorům a ukážeme si, jak zacházet s RGB barevným prostorem jako s vektorem.

Kapitola 03: Jednotkové vektory
Bobo vysvětluje důležitost jednotkových vektorů a ukazuje jejich praktickou aplikaci v rámci skriptovaného operátoru PFlow.

Kapitola 04: Trigonometrie a operace s vektory
Přesuneme se od vektorů a podíváme se na trigonometrii a na to, jak se funkce sinus a cosinus vztahují k úhlům a vektorům. Také se podíváme na skalární a vektorový součin.

Kapitola 05: Barycentrické souřadnice
Podíváme se na to, jak lze pomocí barycentrických souřadnic specifikovat polohu trojúhelníkové plošky.

Kapitola 06: Průsečíky paprsků
V této kapitole se podíváme na funkce Ray a RayEx v MAXScriptu a na to, jak je můžeme využít ke zjištění kolizí v 3D prostoru.

Kapitola 07: Matice
Zde vám Bobo vysvětlí základy toho, jak se matice používají v 3D software pro ukládání pozic, rotace a velikosti uzlů v prostoru a ukáže vám, jak lze uspořádat uzly a částice PFlow pomocí jejich matic.

Kapitola 08: Pokračování matic
Dále se podíváme na to, jak můžeme určit, zda dva objekty směřují vůči sobě a jak natočit objekt v rámci transformačního prostoru jiného objektu.

Kapitola 09: Hodnoty vektorů s matic
Podíváme se, jak můžeme převést jeden vektor do plné matice.

Kapitola 10: Transformace subobjektů
Podíváme se na řízení pozice a orientace Gizma modifikátoru pomocí jeho matice a povíme si, jak to lze využít pro řezání mnoha objektů stejnou rovinou současně.

Kapitola 11: Transformační matice kamery a pohledu
Bobo zkoumá fakt, že každá kamera na scéně má vlastní transformační matici a řekne vám, jak to lze využít pro určení všech objektů před nebo za kamerou.

Kapitola 12: Základní renderovací řetězec
Začneme s naším finálním projektem - sestavením plně funkčního skriptovaného renderovacího systému. Nejprve implementujeme základní difuzní stínovací model a také testování Z-ové hloubky.

Kapitola 13: Implementace textur
Poté se podíváme na podporu textur v našem stohovacím modelu a také na ambientní světlo.

Kapitola 14: Phong a Blinn odlesky
Všimneme si, jak se počítají odlesky podle algoritmů Phong a Blinn a poté implementujeme algoritmus Blinn.

Kapitola 15: Implementace stínů a reflexí
Náš renderovací systém dokončíme implementací raytracingových stínů a raytracingových reflexí

Související obrázky

  • MAXScript 1matrix_1
  • MAXScript 1matrix_2
Přidejte Váš komentář či dotaz ke zboží


položky označené hvězdičkou (*) je nutné vyplnit

Vaše jméno a e-mail (e-mail nebude zobrazen) stačí zadat pouze poprvé, systém si pro příště Vaše údaje zapamatuje. Pokud je to možné, komentáře prosím pište česky, s diakritikou, děkujeme!

Tipy pro formátování: Pro zalomení řádku použijte 1x Enter, pro nový odstavec 2x Enter. Z HTML značek jsou povoleny pouze <em> a <strong>. Text začínající řetezcem http://, https://, ftp://, mms://, callto:// a mailto: bude automaticky převeden na odkaz.Nejprodávanější zboží

Rhinoceros 7 cz/en – školní UPGRADE Rhino5_ikona

2 904 Kč

Upgrade školní licence oblíbeného NURBS modeláře z libovolné předchozí verze.

Rhinoceros 7 cz/en – školní licence Rhino5_ikona

5 929 Kč

Školní, plně komerční a trvalá licence oblíbeného NURBS modeláře.